Thẻ

,

Nếu người mua không phải là nông dân mà muốn mua đất để trực tiếp sản xuất phải làm gì?

Câu hỏi

“Theo khoản 3 Điều 103 Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước” . Tôi xin hỏi:

1. Trường hợp sổ đỏ ghi là “đất lúa” có khác “lúa nước” không?

2. Theo khoản 3 điều 103 Luật đất đai, nếu người mua không phải là nông dân nhưng muốn mua đất trực tiếp sản xuất thì phải cần thủ tục gì, nếu xin xác nhận trực tiếp sản xuất thì phải liên hệ ở đâu (tại nơi cư ngụ hay tại nơi mua đất) thủ tục như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn!

(tuannguyenmin@gmail.com)

Archi - Thủ tục mua đất nông nghiệp để sản xuất kinh doanh

Trả lời – Công ty Luật Thiên Bình

Theo như nội dung câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Bảng 1, Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì: “Đất nông nghiệp trồng cây hằng năm bao gồm đất trồng lúa, đất cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác, trong đó đất trồng lúa bao gồm đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương”.

2. Khoản 2, điều 103, Nghị Định 181 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định: hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước.

Nếu bạn mua các loại đất nông nghiệp khác (không phải là đất trồng lúa nước) để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì theo quy định tại điều 100 Nghị định 181 phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Mục đích sử dụng diện tích đất nhận chuyển nhượng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

– Được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, xác định thời hạn sử dụng đất đồng thời với việc xét duyệt nhu cầu sử dụng đất;

Chúng tôi khuyên bạn nên trực tiếp liên hệ với cơ quan Tài nguyên và Môi trường nơi mảnh đất tọa lạc để biết rõ hơn về thủ tục và điều kiện nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp.

(Theo diaoc )

Advertisements